Kategoriarkiv: KURS

Seiling i Middelhavet 2018

SEGLING I MIDDELHAVET:

Aktiv ferie der du kan kursa deg og samstundes nyte det gode liv.

Desse turane er for deg som ynskjer erfaring i det å handtera ein seglbåt og kanskje segle den på eiga hand seinare. Og for deg som ynskjer å nyte soldekk og koble av. Ingen krav til å ta kurset men ordinær opplæring vert gjeve til alle. Ein fordler oppgåver ombord.

Så ta kontakt  for meir info  om sesongen i dei Greske øyar i 2017.  Veken 18 er ordinært seglkurs veke 19 er tematur i Gresk mytologi, historie og philosophi. Her er det nokre plassar ledig.

– Veke 39, 40, 41 og 42 er ledige for neste sesong. Ta kontakt.

– Informasjon: einmat@online.no

 

– Organiserar du ei grupper gir me rabattar, be om infomasjon.

På opne turar må ein kanskje dele lugar med andre, så ta gjerne med deg nokon du kan dele lugar med.                                                                       Det er 5 dobble lugarar i båten.

VILLMARKSLEIREN

http://www.naturoppleving.no/

Skånevik Naturoppleving er ein aktivitets- og opplevingsleverandør som har spesialisert seg på varierte
og tilrettelagde villmarksopplevingar for alle som ønskjer eit annleis og spennande eventyr her i Skånevik.
Hjarteleg velkommen til oss, vi lager gjerne eit opplegg som er tilpassa di gruppe! Les om våre samarbeidspartnarar!

Villmarksleiren, Skånevik Fjordhotell og seglkutter Seladon har inngått eit samarbeid når det gjeld å formidlar ulike opplegg som knytter seg til teambuilding og naturoppleving med Fjordhotellet som ein del av matserveringa og overnatting.

Ein tingar aktørane kvar for seg og set saman dei opplegga ein ynskjer.