PÅMELDING SKJEMA

PÅMELDING SKJEMA

SMEDHOLMEN AS. KYST OG NATURLIVSKULE
SEGLSLUPP «SELADON»
5419 Fitjar
P Å M E L D I N G
2016
(Fylles ut; tilpassa den tur ein skal delta på. Underskrift kan væra «digitalt» desom ein vel å sende påmelding attende som vedlegg)

NAMN PÅ; Person, bedrift, lag, skule : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KONTAKTPERSON/GRUPPELEIARAR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FAKTURA Adr.(Viktig)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tlf. ……………………………………………………………………………fax. ……………………………………………………………..Mob. ………………………………………………………………

E. Post. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

YNSKJER Ombordstigning, dato ……………… …….tid……….…………….stad……………………………

YNSKJER Ilandstigning, dato……………….. ……tid …………………….stad……………………………

BESKRIVING AV TUREN I KORTE TREKK :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bindande påmelding der ein betalar inn eller signerar påmeldingsark og heftar for 50% av grunnsummen. Ved dagsturar; for enkeltpersonar; heftar ein for heile summen ved påmelding.
Innan 28 dagar før seglasen byrjar, heftar ein for heile beløpet.
Faktura, vert sendt etter avslutta oppdrag.
Venleg send passasjerlister på epost før turen startar. (einmat@online.no)
Skuta er passasjer fartøy og må av den grunn ha skjenkeløyve. Difor er det ikkje lov å ha «medbrakt» alkohol ombord. (Offentlege lover i forbindelse med skjenkeløyve) Me ynskjer og at gruppeleiarar er med å ser til at dette vert overhalde.

TAL PÅ PERSONAR:…………………………..stk.
AVTALT SUM FOR OPPHALDET ( grunnsum ) : KR ………………………

UNDERSKRIFT(kan væra digital) : LEIGER MED DETTE SEGLFARTØYET SELADON ETTER AVTALA PRIS OG VILKÅR.

STAD / DATO : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LEIGAR / NAMN : ……………………………………………………………………………..………………………………………….
______________________________________________________________________________________________________

ME VIL MED DETTE TAKKA FOR DYKKAR ORDRE OG STADFESTER HER AT TIDSPUNKTA OVER ,STÅR
TIL DYKKAR RÅDVELDE.

Sted / dato:

———————————————————————————
Terje Skorpen og Einar Matre

Smedholmen K/N / Seglfartøyet Seladon.
Tlf. 90894857 – 90048311
einmat@online.no
Kontonr. 15033865454

Legg igjen en kommentar