Smedholmen maritime kurs tilbyr kurs også i moderne båtar.

BONNY LASS I GSE HAMNA FULL RIGG

FERIETID OG AKTIVITET I LAG MED FAMLIE OG VENNER?
- Kurs i segling?
-Smedholmen Maritime kurs kan tilby deg Seglkurs i «moderne» seglbåt’, for 1 til 5 personar
- For dei fleste; enkeltpersonar, familiar, vennegjengar, bedrifter.
- Kurspris for gruppa: kr. 500,- pr. time for båt/kurs/ev. drifstoff.
- Maxpris pr. dag 2100,- og pr. dag dersom kurs over fleire dagar. Fleirdagskurs med overnatting; 4 kursdeltakarar + kurshaldar.
- Rimelegare for familiar, ungdomsgrupper og enkeltpersonar.
- Bedrifter kan betale litt ekstra på eige initiativ; «dersom dei synes det er for rimeleg?»
- Kurs: ¤ Segling ¤ navigasjon ¤ båtførarkurs ¤ sikkerheit ¤ metorologi, straum og strategi ¤ hantering av båtar og fartøy i storm og nød.

Ein matbit kan og skaffast under kurset.

Kurset kan haldast andre stader enn Fitjar: Det vert då ein kostnad på kr. 200,- pr. time gangtid til og frå andre stader. (7 knop x tid)
Ledige dagar: 1,2,3 juli.20,21,22,23,24 juli.4,5 august.

ta kontakt på:
einmat@online.no
tekstm: 90894857

Beste helsing Einar Matre

 

ANDRE MULIGHETER (eldre innlegg)

- Det kan væra kurs for familiar som har planar om å kjøpe slik båt eller leige slike båtar til feriebruk. Opplæringa vil bli gitt som ein praktisk tur ut i området rundt Stordøya, men me kan og kome til deg om du bur andre stader i Hordaland. Me kan og segle i din båt om du ynskjer opplæring og trening der.

- Kurs / teambuilding / matchracing ( Me har samarbeid med ein lik båt og kan tilby kappseglas desse båtane i mellom) Dette passer for bedrifter, familiar, små grupper som vil gjere noke positivt og spennende i lag. Alt frå 1 til 5 personar i kvar båt. Det vert lagt stor vekt på opplæring og at ein skal ha det kjekt.  og ikkje la «konkuransen» stresse oss, slik det ofte kan være i regatta. Når to like båtar kappseglar, så ser ein lettare resultat ved å jobba i lag og det er inspirerande å lære og finne ut av seglingens «kunst». Små detaljar kan virke inn på farten og ein vil bli facinert av den vitenskap som ligg bak segling.

Kurshaldarar har erfaring i alt frå konkuransesegling i Laserjolle, tradisjonsbåtar, havseglarar til fartøy som Staatsraad Lehmkuhl og kan bidra med lang erfaring i sjømannskap.

Kontakt Einar på  tekstmelding: 90894857 eller einmat@online.no

 

Tematur 12 juni kl. 1030, Frå Bergen til Stord.

tittel-top-kolasj-smedholmen3.jpgSELADON for fulle seglTEMATUR: «NORVEGR» LEIA LANGS KYSTEN. Me seglar leia sørover frå Bergen til Stord: Tema for seglasen
vert: «Den gamle leia og gjestehusa, korleis dei måtte segla leia før, utan gode kart og «kartplottarar». Kor gjestgiveria og hamnene var lagt og korleis ferdsel har endra seg fram til i dag.
Arnt Robert Leganger er med og fortel frå Mastergradsoppgåva si: «Nederlandske renssansesjøkart over Bergensleia i kustvitskapleg og hermeneutisk kontekst».
Terje og Einar bidreg med kunnskap frå «Livsoppgåva si» om korleis desse skutene vart segla og kva som kunne væra utfordringane til mannskapa.

Får me med Per Olav Folgerø vil han bidra med kunnskap om Gjestehusa langs leia.

Me vonar på god «medvind» og godt vær, men om ikkje så ta med vind og vanntette og varme klede, så har me det godt elles også.

kr. 500,- pr. person inklusive ordinær brødmat og kaffi.

max 25 personar.

Påmelding til einmat@online.no eller 90894857/90048311, dersom du vil væra sikra tur, møt elles opp for å sjå om det er ledige plassar på sundag 12 juni, kl. 1030.

Del gjerne arrangementet på Facebook som Arnt har laget

Turen tek ca. 6 timar dersom me skal få segla litt.
Me går innom Sandvikvåg der det er mogleg å ta ferje og buss attende. Ankomst der ca. 17 – 1800 tida.

Helsing Terje og Einar.

 

 

 

 

Kurs i segling i moderne seilbåt

BONNY LASS I GSE HAMNA FULL RIGG

FERIETID OG AKTIVITET I LAG MED FAMLIE OG VENNER?
- Kurs i segling?
-Smedholmen Maritime kurs kan tilby deg Seglkurs i «moderne» seglbåt’, for 1 til 5 personar
- For dei fleste; enkeltpersonar, familiar, vennegjengar, bedrifter.
- Kurspris for gruppa: kr. 500,- pr. time for båt/kurs/ev. drifstoff.
- Maxpris pr. dag 2100,- og pr. dag dersom kurs over fleire dagar. Fleirdagskurs med overnatting; 4 kursdeltakarar + kurshaldar.
- Rimelegare for familiar, ungdomsgrupper og enkeltpersonar.
- Bedrifter kan betale litt ekstra på eige initiativ; «dersom dei synes det er for rimeleg?»
- Kurs: ¤ Segling ¤ navigasjon ¤ båtførarkurs ¤ sikkerheit ¤ metorologi, straum og strategi ¤ hantering av båtar og fartøy i storm og nød.

Ein matbit kan og skaffast under kurset.

Kurset kan haldast andre stader enn Fitjar: Det vert då ein kostnad på kr. 200,- pr. time gangtid til og frå andre stader. (7 knop x tid)
Ledige dagar: 1,2,3 juli.20,21,22,23,24 juli.4,5 august.

ta kontakt på:
einmat@online.no
tekstm: 90894857

Beste helsing Einar Matre

 

ANDRE MULIGHETER (eldre innlegg)

- Det kan væra kurs for familiar som har planar om å kjøpe slik båt eller leige slike båtar til feriebruk. Opplæringa vil bli gitt som ein praktisk tur ut i området rundt Stordøya, men me kan og kome til deg om du bur andre stader i Hordaland. Me kan og segle i din båt om du ynskjer opplæring og trening der.

- Kurs / teambuilding / matchracing ( Me har samarbeid med ein lik båt og kan tilby kappseglas desse båtane i mellom) Dette passer for bedrifter, familiar, små grupper som vil gjere noke positivt og spennende i lag. Alt frå 1 til 5 personar i kvar båt. Det vert lagt stor vekt på opplæring og at ein skal ha det kjekt.  og ikkje la «konkuransen» stresse oss, slik det ofte kan være i regatta. Når to like båtar kappseglar, så ser ein lettare resultat ved å jobba i lag og det er inspirerande å lære og finne ut av seglingens «kunst». Små detaljar kan virke inn på farten og ein vil bli facinert av den vitenskap som ligg bak segling.

Kurshaldarar har erfaring i alt frå konkuransesegling i Laserjolle, tradisjonsbåtar, havseglarar til fartøy som Staatsraad Lehmkuhl og kan bidra med lang erfaring i sjømannskap.

Kontakt Einar på  tekstmelding: 90894857 eller einmat@online.no

 

 

Sommarseglas med Seladon (utgår)

15 juni var fristen for SOMMARSEGLASEN «denne utgår grunna lite påmelding.

 

Sommarseglasen går først 3 dagar inn til Skånevik og fjordane, ein tur innom blues festivalen før me seglar 3 dagar ute i øyriket rundt Bømlo/Austevoll. Her kan ein væra med 3 dagar i kvar ende av turen eller alle dagane om du vil. Meir info kjem frå Vennelaget som står som arrangør for Sommarseglasen. Men påmelding kan gjerast til Terje og Einar. terjsko@online.no einmat@online.no

«Økologisk seglas» (utgår grunna lite påmelding)

 Ei reise frå ei anna tid, ei oppleving av det som var utfordring på sjøen i seglskute tida, men og ei oppleving av fred og ro slik dei og hadde.

SELADON for fulle segl

ØKOLOGISK SEGLAS Ideen kom under ein seglas til Orkenøyane i fjor. To som har vore med oss å segla gjennom mange år og har opplevd mange fine stunder ombord i Seladon, kjenner litt på den «ultimate» seglasen; det å klare seg utan motor, ro ut eit anker for så å hale skuta frå kai medan me set segl og dreg opp varpankeret under fart. Me lastar skuta med naudsynt «kortreist» mat og drikke, og med mål å fiske undervegs. Vert det vindstille kan ein og nyta livet og kosa seg om bord. Kanskje klarar me å segle og ro oss inn i ei fin bukt og legge oss for anker eller ved kai, eller me legg oss midtfjords med tente lanterner medan song og spel tonar ut frå dekk. Roen senkar seg og folk sit og småpratar. Nokon held vakt gjennom natta. Eller om det kjem vind, deler ein i to vaktlag og seglar til morgongry. Ja, mykje kan skje… Tidsrom: Start Fitjar 18 juli kl. 1200 og retur same plass 22 juli ca. kl. 1500. Pris: kr. 5000,- pr. pers. inkl. mat. Medlemmar i vennelaget for Seladon «Aktiv Seglas» får 10% rabatt på turen. ( så gje eit ord om du vil melde deg på tur eller inn i laget?)

Påmelding innan 15 juni. Velkomen om bord til Seladon Anno 1880. Helsing Terje og Einar. Ta kontakt for meir info: 90894857 einmat@online.no

Ta kontakt for meir info: 90894857 einmat@online.no www.smedholmen.com

Seiling i Middelhavet 2016

Aktiv ferie der du kan kurse deg og samstundes nyte det gode liv.

Desse turane er for deg som ynskjer erfaring i det å handtera ein seglbåt, men og for deg som vil ha ferie. Me køyrer kurs, men det er ikkje noko krav til å væra med på kurset, anna enn at ein får nødvendig opplæring i forhold til sikkerhet og det å handtera båten.

Så ta kontakt  for meir info  om sesongen i dei Greske øyar i 2016.  Veken 18 – 40 og 41 er sett av til segling. Har du ei gruppe på 10 inklusive deg, gir me rabattar på turen.

Om du ynskjer væra med på turar der enkeltpersonar kan delta og er ålene må ein kanskje dele lugar med andre, så ta gjerne med deg nokon du kan dele lugar med. Det er 5 dobble lugarar i båten.

VILLMARKSLEIREN

http://www.naturoppleving.no/

Skånevik Naturoppleving er ein aktivitets- og opplevingsleverandør som har spesialisert seg på varierte
og tilrettelagde villmarksopplevingar for alle som ønskjer eit annleis og spennande eventyr her i Skånevik.
Hjarteleg velkommen til oss, vi lager gjerne eit opplegg som er tilpassa di gruppe! Les om våre samarbeidspartnarar!

Villmarksleiren, Skånevik Fjordhotell og seglkutter Seladon har inngått eit samarbeid når det gjeld å formidlar ulike opplegg som knytter seg til teambuilding og naturoppleving med Fjordhotellet som ein del av matserveringa og overnatting.

Ein tingar aktørane kvar for seg og set saman dei opplegga ein ynskjer.

«Gokurs» held kurs i «Mindfullness», stressmeistring og avspenning, ved bruk av Seladon.

 

Linda Egelandsdal Kongestøl TH
Familieterapeut / Foredragshaldar

Utdanna førskulelærar ved Høgskulen Stord Haugesund

Utdanna familieterapeut ved Diakonhjemmet høyskole Oslo

Sertifisert kursleiar i PREP via Modum Bads senter for familie og samliv

Utdanna instruktør i Mindfulness Via Huma Nova (Katarina Lundblad)

Medlem av Norsk forening for Familieterapi

Anne Beth Ø. Langli
Foredragshaldar

Utdanna førskulelærar ved Høgskulen Stord Haugesund

Sertifisert kursleiar i PREP via Modum Bads senter for familie og samliv

Langli har vidareutdanning i 6-10års pedagogikk og vidareutdanning i
psykososialt arbeid med born og unge.

Kontakt oss gjerne for påmelding eller meir informasjon:

Tlf. 951 23 968

post@gokurs.no

Org.no: 997 323 556

http://www.gokurs.no